Němčina pro začátečníky a samouky

Němčina pro začátečníky a samouky Tato osvědčená učebnice spojuje to nejlepší z klasického přístupu k výuce s moderním trendem využívání informačních technologií. Je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří se německy kdysi učili, ale už dávno většinu zapomněli. S touto učebnicí mají možnost znalosti si oživit a prohloubit. Němčinu pro začátečníky a samouky jistě ocení i studenti nadaní jinak než jazykově, protože jim pomůže po malých krůčcích zažít jevy tak odlišné od češtiny, jako například časování sloves, a neodradí je svou přílišnou náročností už v prvních lekcích, přitom však po absolvování celé učebnice získají znalosti veškeré základní gramatiky i slovní zásoby, potřebné v běžných životních situacích.

Tato němčina pro samouky nabízí zcela zdarma zajímavý bonus v podobě desítek interaktivních cvičení na www.jazykynanetu.cz, která rozšiřují znalosti atraktivní cestou. Využívají přirozené lidské hravosti a pozitivně motivují k dalšímu studiu.

Němčina pro začátečníky a samouky je rozdělena na 26 lekcí, každá lekce má 2 až 3 části označené písmeny A - B - C. A a B jsou výukové lekce, C jsou lekce opakovací.
EINFÜHRUNG Úvod - v něm se setkáte s novými gramatickými jevy v návaznosti na již probranou látku.
TEXT - je orientovaný na rozšíření slovní zásoby, osvojení si některých konverzačních dovedností a v neposlední řadě opět na nové gramatické jevy (vytištěné tučně). V těchto dvou oddílech je připojen slovníček.
GRAMMATISCHE ERLÄUTERUNGEN výklad gramatiky – seznamuje s novou gramatikou, která pro vás však již nebude obtížná, protože už ji zčásti budete znát z předchozích oddílů.
ÜBUNGEN cvičení - nově jsou ke stávajícím cvičením v téměř každé lekci přidaná interaktivní cvičení, která se vyplňují na internetu. Najdete je na www.jazykynanetu.cz . Pro majitele dřívějších vydání je připraven ke stažení soubor se zadáními, který lze snadno a bezplatně získat na výše uvedené adrese.
MERKE! Pamatuj si! - zopakování základních principů nově probraných jevů, odlišné vazby nově probraných sloves, odlišné významy některých slov apod.
KONTROLLTESTE (Kontrolní testy) - překladová cvičení.
PŘELOŽTE SE SLOVNÍKEM - od 16. lekce vkládáme i cvičení “Přeložte se slovníkem” jako zpestření a na procvičení vnímání mluvené němčiny. Oddíly Einführung, Text a Přeložte se slovníkem jsou k dispozici na přiloženém CD ve formátu MP3, které je nedílnou součástí učebnice. Celých 150 minut je namluveno rodilými mluvčími.

Technické údaje: brožovaná šitá 472 stran
Rozměr: 203 x 142 mm
Cena učebnice Kč 369,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Ukázka textu
(v PDF 141 Kb)
Ukázka nahrávky (MP3 714 Kb) Označení stop na CD pro počítač/přehrávač (v PDF 59 kb) Interaktivní cvičení

Objednávkový formulář