www.jazykoveknihy.cz

Angličtina pro děti


Angličtina domácí doučovatel pro školáky 8 - 11 let

angličtina pro děti 8-11 let Angličtina domácí doučovatel postihuje učivo přibližně pro děti 3. - 5. třídy běžné základní školy. Děti si snadno najdou cestu k angličtině, protože si s ní budou hrát, hledat, luštit, vybarvovat, budou muset přemýšlet, budou se bavit a hlavně začnou získávat pocit “jazykového” sebevědomí z nabytých vědomostí, tolik nutný pro další chuť učit se.

Obsahuje téměř 150 dvojstran na téměř 150 dnů doučování. Bude-li se dítě vedle obvyklé přípravy na hodiny angličtiny (tedy průměrně 3x týdně) věnovat ještě 2x týdně 15 - 20 minut hrám a procvičování z této knihy, vystačí mu zásoba cvičení, křížovek, hádanek, spojovaček, osmisměrek, vtipů, jazykolamů aj. na dva roky (nebo individuálně kratší či delší dobu). Bude jim jejich domácím učitelem, který jim jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětlí základní gramatická pravidla, naučí je používat téměř 1000 slovíček základní slovní zásoby a elementární konverzační dovednosti.

Tato angličtina pro děti je plná her s fonetickým přepisem a děti se nenásilnou formou naučí vnímat jej jako samozřejmost. Tím se jim ulehčí cesta v samostudiu, výrazně se zrychlí hledání v moderních slovnících a usnadní výuka z originálních anglických učebnic i zdokonalí komunikace s rodilými mluvčími. Kniha obsahuje CD s nahrávkami textů, poslechových, výslovnostních i konverzačních cvičení a jazykolamů. Tuto publikaci mohou používat také učitelé angličtiny jako užitečnou zásobnici cvičení pro výuku.

Technické údaje: brožovaná šitá 320 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Cena učebnice Kč 399,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Ukázka textu (v PDF 890 kb) Ukázka nahrávky (MP3 835 kb)

Objednávkový formulář


Angličtina pro děti - zábavná cvičebnice

Angličtina pro děti - zábavná cvičebnice Angličtina pro děti, které se učí anglicky prvním nebo druhým rokem, dává dětem zábavu, při které se učí a procvičují slovní zásobu dvanácti okruhů, spelování a číslovky.

Každá kapitola obsahuje celostránková cvičení v učebnici s praktickým klíčem na sudých stranách, slovníček použitých slov a interaktivní cvičení. Angličtina online cvičení na výuku slovíček učí děti jak psaní, tak čtení i poslech a děti si hrají také s obrázkovými pexesy. Nahrávky zahrnují výslovnost všech slov, tajenek, hádanek ap. a poslechy pro některá cvičení z knižní části.

Pro poslech nahrávek a práci se cvičeními jděte do sekce klikněte na "Nahrávka + interaktivní cvičení". Potom zadejte kód, který najdete u každé kapitoly. Kód je pro každý oddíl jedinečný.

Většina interaktivních cvičení je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Technické údaje: brožovaná 160 stran
Rozměr: 142 x 203mm
Cena Kč 249,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Nahrávka + interaktivní cvičení Ukázka textu (v PDF 282 kb)

Objednávkový formulář


Angličtina, obrázkový tematický slovník pro děti s nahrávkami

Angličtina, obrázkový tématický slovník pro děti Obrázkový tematický slovník pro děti od osmi let nebo pro první roky výuky angličtiny

V této krásné knížce děti dostanou obrázkový slovníček, klasický tématický slovník s překladem a navíc i jeho zvukovou podobu k poslechu a procvičení.

Celková slovní zásoba téměř 700 podstatných a přídavných jmen a sloves z 22 tematických okruhů pokrývá témata přibližně prvních tří let výuky angličtiny. Jeho uspořádání podporuje intuitivní chápání slovíček a usnadňuje dlouhodobé zapamatování. Na jedné straně děti najdou obrázky s jejich anglickými názvy, na druhé jejich abecední slovníček s výslovností a na našich webových stránkách si to samé poslechnou a procvičí. Tato metoda učení je velmi vhodná i pro děti se specifickými poruchami učení jako je dislexie.

Pro poslech nahrávek klikněte na "Nahrávka + interaktivní cvičení". Potom zadejte kód, který najdete na druhé straně každé kapitoly v knize. Kód je pro každý oddíl jedinečný. Pak už můžete listovat a poslouchat jednoduchým klikáním na obrázky.

Většina interaktivních cvičení je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Technické údaje: brožovaná 184 stran
Rozměr: 115 x 165mm
Cena Kč 199,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Nahrávka + interaktivní cvičení Ukázka textu (v PDF 431 kb)

Objednávkový formulář


Interaktivní angličtina pro předškoláky a malé školáky (CD-ROM)

Interaktivní angličtina pro předškoláky a malé školáky Tento CD-ROM je určen pro výuku angličtiny zvláště pro předškolní děti nebo jako doplňek výuky na prvním stupni základní školy, který je výhodně použitelný také pro interaktivní tabule. Moderní formou interaktivní výuky na počítači se děti naučí 172 základních slov ze základních tematických okruhů: barvy, hračky, domov, jídlo, zvířata, rostliny atd.

Hlavním záměrem bylo dětem angličtinu přiblížit přiměřeně schopnostem běžným ve věku kolem pěti let. Děti tedy nemusí umět číst a psát nebo dokonce znát fonetický přepis, a přesto jsou schopné se aktivně naučit všechna tato slovíčka a vytvořit si tak základy angličtiny. Stačí jim jen poslouchat a hrát si, což jsou základní atributy úspěšné výuky v tomto věku. Používání je velmi pohodlné, není třeba do počítače nic instalovat ani nahrávat, stačí pouze vložit CD-ROM do mechaniky. Ovládání je pro děti komfortní, stačí umět držet počítačovou myš a kliknout, takže dospělé potřebují jen minimálně. Tato angličtina pro děti obsahuje 40 cvičení.

Součástí této interaktivní angličtiny je brožura obsahující slovníček použitých slov rozdělený tematicky, který obsahuje i říkanky s jejich doslovným překladem a také obrázky k omalování.

Technické údaje: DVD-box obsahuje interaktivní CD-ROM a brožuru.
Cena Kč 249,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Ukázka - Interaktivní cvičení pro děti online (425 Kb) Aplikace pro uživatele s omezenými právy

Objednávkový formulář


Interaktivní angličtina 2 pro předškoláky a malé školáky (CD-ROM)

Interaktivní angličtina 2 pro předškoláky a malé školáky Tento CD-ROM je určen jak pro volný čas, tak pro školní výuku angličtiny předškoláků i dětí na prvním stupni základní školy. Na slovní zásobě z prvního CD se děti v 7 kapitolách učí:

- počítat,

- tvořit jednoduché oznamovací věty i otázky,

- představit se,

- používat předložky a říkat, kde co je,

- sloveso být a mít.

Rozšíří si slovní zásobu o základní přídavná jména, členy rodiny, číslovky a předložky aj.

To vše Vaše malé školáky a předškoláky naučí tato interaktivní angličtina pro děti jen hraním a poslechem ve 42 cvičeních.

Celou sadu tvoří CD a brožura se slovníčkem, obrázky k vymalování a přepisy s překlady říkanek.

CD je vhodné pro všechny typy počítačů s operačním systémem Windows a interaktivní tabule.

Namluveno rodilými mluvčími.

Technické údaje: DVD-box obsahuje interaktivní CD-ROM a brožuru.
Cena: Kč 249,--
Vaše sleva viz Obchodní podmínky

Ukázka - Interaktivní cvičení pro děti online (633 Kb)

Objednávkový formulář