Czech for Beginners Step by Step (Čeština pro začátečníky krok za krokem)

Czech for Beginners Step by Step

Autor: Mgr. Štěpánka Pařízková
Technické údaje: učebnice brožovaná 384 stran + cvičebnice brožovaná 116 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena Kč 699,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky

Objednávkový formulář

Učebnice češtiny pro začátečníky step by step pokrývá gramatiku až na úroveň A2 a konverzační témata cizinců, kteří začínají bydlet v České republice. Pracuje se slovní zásobou asi 1800 slovíček. Učebnice poskytuje široký pomocný aparát.

Skládá se z:

 • učebnice,
 • cvičebnice,
 • doplňků (PDF ke stažení v MP3 downloads),
 • přehledu gramatiky (PDF ke stažení v kapitole Hláskový systém, klikněte na E-learning),
 • poslechu a seznamu slovíček (najdete v MP3 downloads),
 • a rozsáhlého souboru interaktivních cvičení (E-learning).

Všechny tyto materiály student získá při koupi kompletu učebnice a cvičebnice. Koupí tedy dvě a získá další čtyři.

V doplňcích student najde nejběžnější česká jména, česká i světová města a výběr států a řadu dalších praktických doplňkových informací.

V přehledu gramatiky student mimo jiné dostane praktickou tabulku skloňování podstatných a přídavných jmen, kterou si vytiskne jako pomůcku pro každodenní používání a práci s novými slovíčky, aby nemusel v případě pochybností stále listovat učebnicí.

Poslech ve formátu MP3 si stáhne a pracuje s ním kdykoliv a kdekoliv, ať už na počítači nebo v mobilu. Celková délka je mimořádných pět hodin.

Další důležitou součástí je soubor více než 240 interaktivních cvičení. S jejich pomocí se student naučí používat příslušný gramatický jev jak na slovní zásobě dané lekce, tak i rozšířeně na starší slovní zásobě.

It consists of:

 • a textbook,
 • a workbook,
 • supplements (downloadable PDF in MP3 downloads),
 • grammar summary (downloadable PDF in chapter Hláskový systém, click on E-learning),
 • listening records and the vocabulary list (in MP3 downloads),
 • and an extensive set of interactive exercises (E-learning).

The student gets all these materials on buying the set of text- and workbook. So he buys two and obtains another four.

In Supplements, the student finds the most common Czech names with their informal forms, Czech and world town names and a lot of other supplementary information.

In the Grammar summary, the students gets among others a practical table of declension of nouns and adjectives. He can print it out as a tool for everyday use and work with new vocabulary without having to leaf through the book when in doubt.

Listening in the format MP3 is downloadable and you can work with it anytime and anywhere, on computer or in your mobile. The total length is extraordinary five hours.

Another important part is the set of more than 240 interactive exercises. They teach students to use the grammar both on the current vocabulary and the older, too.