Čeština pro rusky mluvící (Чешский язык для русскоговорящих)

Čeština pro rusky mluvící (Чешский для русскоговорящих)

Autor: Mgr. Štěpánka Pařízková
Technické údaje: učebnice brožovaná 384 stran + cvičebnice brožovaná 116 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena Kč 799,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky

Objednávkový formulář

Učebnice češtiny pokrývá gramatiku až na úroveň A2 a konverzační témata cizinců, kteří začínají bydlet v České republice. Pracuje se slovní zásobou asi 1800 slovíček. Učebnice poskytuje široký pomocný aparát.

Skládá se z:

 • učebnice,
 • cvičebnice,
 • doplňků (PDF ke stažení v MP3 downloads),
 • přehledu gramatiky (PDF ke stažení v kapitole Hláskový systém, klikněte na E-learning),
 • poslechu a seznamu slovíček (najdete v MP3 downloads),
 • a rozsáhlého souboru interaktivních cvičení (E-learning).

Všechny tyto materiály student získá při koupi kompletu učebnice a cvičebnice. Koupí tedy dvě a získá další čtyři.

V doplňcích student najde nejběžnější česká jména, česká i světová města a výběr států a řadu dalších praktických doplňkových informací.

V přehledu gramatiky student mimo jiné dostane praktickou tabulku skloňování podstatných a přídavných jmen, kterou si vytiskne jako pomůcku pro každodenní používání a práci s novými slovíčky, aby nemusel v případě pochybností stále listovat učebnicí.

Poslech ve formátu MP3 si stáhne a pracuje s ním kdykoliv a kdekoliv, ať už na počítači nebo v mobilu. Celková délka je mimořádných pět hodin.

Další důležitou součástí je soubor více než 320 interaktivních cvičení. S jejich pomocí se student naučí používat příslušný gramatický jev jak na slovní zásobě dané lekce, tak i rozšířeně na starší slovní zásobě.

Учебник рассматривает грамматику до уровня A2 и темы для общения иностранцев, которые только начинают свою жизнь в Чешской Республике. Учебник работает со словарным запасом около 1800 слов. Учебник является значительным вспомогательным аппаратом для изучения языка.

Учебник состоит из:

 • учебник,
 • рабочая тетрадь,
 • дополнений (PDF для скачивания в MP3 downloads),
 • грамматики (PDF для скачивания в разделе „Hláskový systém“, выбрать „E-learning“),
 • прослушивания и список слов (доступные в MP3 downloads),
 • и большого количества интерактивных упражнений (E-learning).

Все эти материалы студент получит при покупке комплекта учебника и рабочей тетради. То есть, Вы покупаете два, а получаете еще четыре дополнительных источника информации.

В дополнениях студент найдет наиболее распостраненные чешские имена, города Чехии и мира, некоторые страны и целый ряд другой практической информации.

В грамматической части студент, кроме прочего, получит практическую таблицу склонения имен существительных и имен прилагательных, которую можно распечатать и пользоваться ею, как вспомогательным материалом для ежедневного использования во время работы с новыми словами так, чтобы в случае неуверенности не возникало необходимости листать в учебнике.

Материалы для прослушивания в формате MP3 Вы можете скачать и работать с ними в любое время и в любом проигрывателе, компьютере или же в телефоне. Общая длительность аудиозаписей составляет целых пять часов.

Следующей важной частью является комплект более чем 320 интерактивных упражнений. С помощью этих упражнений студент научится использовать соответствующее грамматическое явление, как в словарном запасе конкретной лекции, так и расширено, на словарном запасе всех предыдущих лекций.