Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Pro fyzické osoby

Poskytujeme 30 % slevu z maloobchodní ceny.

Doručení zdarma od Kč 1 000,- z maloobchodní ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .

Doprava: Zboží zasíláme obvykle do dvou pracovních dnů na dobírku prostřednictvím České pošty. Zásilka obsahuje daňový doklad.

Tyto podmínky jsou platné pro dodání v rámci ČR. Při prodeji do zahraničí je požadována platba předem a odběratel hradí rozdíl mezi cenou poštovného v rámci ČR a dané země.

Pro školy

Poskytujeme 30 % slevu z maloobchodní ceny.

Doručení zdarma od Kč 1 000,- z maloobchodní ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .

Zboží zasíláme s fakturou, která má splatmost 14 dnů.

Doprava: Prostřednictvím České pošty.

Pro knihkupce

Rabat je proměnlivý v závislosti na množství odebraného zboží.

Poštovné ani balné neúčtujeme.

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a hmotnosti obchodním balíkem České pošty. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2, ve výjimečných případech do 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky.

Zásilka standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Reklamace

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo ve vydavatelství P&P, nikoliv na publikace zakoupené v knihkupectví či v jiných internetových obchodech.

  1. Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro Vás opětovně vyexpedovat.

  2. Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě do 3 dnů (neprodleně) po jejím obdržení informovat e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnance naší společnosti, který Vaši objednávku vyřizoval. Jeho jméno je vždy i s příslušnými kontakty uvedeno na faktuře, která je přiložena ke zboží. Ve Vaší reklamaci vždy prosím uveďte číslo faktury a stručný popis vady.

  3. Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, (např. součástí knihy je CD, avšak CD zde chybí), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu pracovníkovi a chybějící doplněk Vám zdarma obratem zašleme. Ve Vaší reklamaci vždy opět uveďte číslo faktury a stručný popis vady.

  4. Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadnou knihu doporučeně zaslat zpět na naši adresu. Přiložte originál faktury a stručný popis vady s Vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo Vašeho účtu, kam mají být peníze vráceny. Pokud tak neučiníte, zašleme Vám je složenkou. Peníze Vám budou vráceny v plné výši, kterou jste podle faktury uhradili.

  5. V případě chybné expedice (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v balíku byla doručena kniha jiná), zašlete prosím chybně zaslanou knihu s kopií faktury na naši adresu, obratem Vám zašleme knihu správnou.

  6. Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které jste uhradili při vyřizování reklamace, ofoťte podací lístek od zásilky a tento obratem s popisem požadavku, číslem faktury a číslem Vašeho účtu, na který chcete částku vrátit, zašlete k rukám pracovníka, jenž reklamaci vyřizuje. Pokud neuvedete číslo účtu, peníze Vám vrátíme složenkou.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

e-mailem: info@jazykoveknihy.cz

telefonicky: 466 920 016

písemně poštou na adrese: Pavel Pařízek - P&P, U Školky 226, Dolní Ředice, 533 75