Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština pro začátečníky a samouky

Technické údaje: 440 stran
Rozměr: 203 x 142 mm
Běžná cena: Kč 499,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky

Objednávkový formulář

Tato učebnice je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro studenty, kteří si z nejrůznějších důvodů potřebují nebo chtějí oživit své znalosti. Studenti s ní získávají přístup k 120 interaktivním cvičením na procvičování slovní zásoby (přibližně 1 800 slovíček) a gramatických jevů na počítači. Dalších více než 90 interaktivních cvičení je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Všichni víme, že naučit se jazyk není jednoduché, ostatně jako se naučit jakémukoliv jinému řemeslu, povolání, apod. I studium jazyka má svá úskalí. Musíte si osvojit mnoho slovíček, naučit se řadu frází, ale také gramatických pravidel. Avšak ani to všechno nestačí. Stejně jako pro cizince, který se učí česky, tak i pro Čecha je obtížné rozumět běžnému hovoru, v počátcích vůbec rozlišit jedno slovo od druhého a pochopit alespoň podstatu toho, co nám cizinec říká. Rozumění mluvené řeči a vyjadřování se jsou dvě rozdílné věci, obě ale stejně důležité. Proto jsou součástí učebnice nahrávky (v délce 183 minut) ke stažení zdarma namluvenými rodilými mluvčími, které Vám napomohou zvládnout tento úkol. A i když je ruština pro Čecha možná jednodušší než například germánské jazyky, protože jde také o slovanský jazyk, tudíž má řadu společných věcí, má jednu odlišnost, která i tento jazyk pro nás činí obtížnějším. A tím je azbuka. Zvláště začátečníci proto jistě uvítají podrobné vysvětlení azbuky, jejího psaní i výslovnosti a názorné ukázky ruského písma psané originálními ruskými fonty, které byste našli i v učebnicích v Rusku. Pro správné naučení se tohoto jazyka je také důležité určit, kde je na slovech přízvuk. Přízvuky jsou v učebnici označeny čárkou. Najdete je v celé učebnici kromě vtipů, zajímavostí a shrnutí gramatiky v posledních 10 lekcích, abyste si alespoň částečně zvykli na to, že v originálních ruských textech přízvuky označeny nejsou.

Struktura lekce

Učebnice je rozdělena na 33 lekcí - 30 výukových a 3 opakovací.

ТЕКСТ- text - obsahuje novou slovní zásobu a gramatiku a seznámíte se v něm i s konverzačními obraty. K textu je připojen slovníček. U některých sloves s obtížnějším časováním nejsou jejich koncovky či tvary uvedeny u základního tvaru ve slovníčku, ale slovesa jsou samostatně vyčasovaná v gramatickém oddílu.

ГРАММАТИКА gramatický oddíl se srozumitelným výkladem v češtině a velkým množstvím příkladů.

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ (od 6. lekce) - seznámíte se tu se slovíčky, rozšiřujícími slovní zásobu k tématu lekce, s frázemi či historickými událostmi. Místo tohoto oddílu je v některých lekcích vložen “obrázkový slovníček” (koncovky najdete ve slovníčku na konci učebnice).

УПРАЖНЕНИЯ - cvičení - poslechová, výslovnostní, gramatická, konverzační, cvičení na procvičení slovní zásoby, křížovky, osmisměrky, atd. Příjemným bonusem jsou interaktivní cvičení, k jejichž vyplnění potřebujete jen počítač s internetovým připojením.

ЗАПОМНИТЕ! v krátkosti tu připomínáme gramatiku lekce, upozorňujeme na odlišné vazby sloves, jiné významy slov apod.

ПРОВЕРКА - v tomto oddíle najdete překlady do češtiny a ruštiny.

ШУТКА - vtip.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ - zajímavosti z historie, vědy, zdraví atd.

Jak používat tuto učebnici?

Nejdříve jen několikrát poslouchejte úvodní text a uvědomujte si výslovnost slov i intonaci vět, která je často i značně odlišná od české. Potom jej zkuste poslouchat a zároveň číst. Pomalu začnete rozumět a některá slova se naučíte, aniž byste se je museli učit ze slovníčku. Potom se naučte zbylá slovíčka a přejděte ke gramatice a cvičením. Každé cvičení vypracujte samostatně, klíč použijte pouze pro kontrolu, nebo tehdy, nevíte-li si rady ani poté, co se vrátíte znovu ke gramatice.Nevynechávejte ani cvičení poslechová. Práce s nimi je podobná jako práce s texty. Nejprve poslechnout, potom si postupně pouštět, zastavovat po větách nebo příslušných úsecích a reagovat. Pokud projdete cvičení, dostáváte se k oddílu ЗАПОМНИТЕ! Přečtěte si jej a uvědomte si, zda vám vše bylo jasné a zda není potřeba se k nějakému problému znovu vrátit a znovu ho procvičit.V oddíle ПРОВЕРКА si ověříte, zda ovládáte slovní zásobu i gramatiku. Zvlášť upozorňujeme na cvičení Přeložte se slovníkem. Je to cvičení nepovinné, ale velmi užitečné. Doporučujeme ho vždy vypracovat a vytvořit si z neznámých slov vlastní slovníček. Všímejte si odlišných spojení a vazeb, slovosledu apod. Cílem oddílu ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, který vkládáme od 11. lekce, je vnímat ruský text jako celek, nezaměřovat se na neznámá slova. Proto si jej nejdříve několikrát poslechněte a snažte se pochopit, o co v článku jde. Bude-li Vás zajímat přesný obsah, překlad najdete v klíči.A protože každá dovednost se zdokonaluje opakováním, učebnice má i 3 souhrnné opakovací části. V nich si procvičíte vždy to nejdůležitější z dosud probrané gramatiky, můžete si vyluštit křížovku či hádanku. Dobrým pomocníkem se vám jistě stane i souhrn skloňování a přehled předložek s jejich vazbami na konci učebnice, pokud při učení narazíte na jev, kterým si nejste jisti a nebude se Vám chtít ho hledat v učebnici. Samozřejmostí v používání učebnice se určitě stane klíč (КЛЮЧ), kde najdete řešení všech cvičení a překlady textů z oddílu ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ.

Příjemné a úspěšné studium vám přejí všichni, kdo se na přípravě učebnice podíleli.