www.jazykoveknihy.cz

Učebnice angličtiny


Angličtina pro začátečníky a samouky

Angličtina pro začátečníky a samouky

Technické údaje: brožovaná šitá 624 stran
Rozměr: 203 x 142 mm
Cena: Kč 429,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu
(v PDF 1,3 MB)
Interaktivní cvičení určená i pro mobilní zařízení Interaktivní cvičení určená pro počítač

Tato učebnice je určena širokému okruhu zájemců o učení se angličtiny. Krok po kroku se studenti seznámí se základními gramatickými pravidly, naučí se důležitým konverzačním dovednostem. Každý bude mít možnost poslouchat angličtinu v podání rodilých mluvčí. Nedílnou součástí učebnice jsou nahrávky ve formátu MP3 ke stažení zdarma (v délce 280 minut). Budete se bavit u anekdot, lámat si hlavu při luštění křížovek, naučíte se několik jazykolamů, dozvíte se mnoho zajímavostí z běžného života. Celou učebnici provází imaginární mladá učitelka Anne, se kterou budete cestovat, telefonovat, nakupovat, ubytujete se v hotelu, navštívíte divadlo a zažijete množství příhod i nehod.

Dále tato učebnice obsahuje jako zajímavý bonus více než 170 interaktivních cvičení na procvičování slovní zásoby (přibližně 2 300 slovíček) a gramatických jevů na počítači. Dalších více než 140 on-line cvičení na procvičování slovní zásoby je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Struktura učebnice

Učebnice je rozdělena na 35 výukových lekcí (LESSON 1 - 35) a 7 opakovacích (REVISION LESSON 1 - 7). Každá lekce má tuto základní strukturu:

Text - obsahuje novou slovní zásobu a gramatiku a seznámíte se v něm s konverzačními obraty.

Grammar - gramatický oddíl se srozumitelným výkladem v češtině a velkým množstvím příkladů.

Exercises - cvičení - poslechová, výslovnostní, gramatická, konverzační, cvičení na procvičení slovní zásoby, křížovky, osmisměrky, interaktivní ap.

Summary - stručné shrnutí toho, co jste se v příslušné lekci naučili.

Notes - poznámky ke slovní zásobě, ap. (vazby sloves, rozdíly v lexikálním významu atd.).

Translate! - dále rozvíjí aktivní i pasivní znalost angličtiny.

Read with a Dictionary - zaměřený na rozvoj slovní zásoby a všeobecných znalostí reality anglicky mluvících zemí.

Na konci publikace naleznete APPENDIX (příloha), v němž jsme pro vás připravili praktické věci jako výslovnost běžných křestních jmen, souhrn nepravidelných sloves a podstatných jmen, souhrn slovesných tvarů v různých časech, vzorový životopis a dopis s používanými frázemi a přehled rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Samozřejmým pomocníkem v učení vám bude i klíč (KEY) a oboustranný slovník (DICTIONARY).


Angličtina nejen pro řidiče - 1750 interaktivních slovíček na doma i do auta

Angličtina 1750 interaktivních slovíček na doma i do auta

Technické údaje: brožovaná šitá 256 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena: Kč 269,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu (v PDF 62 kB) Ukázka nahrávky (MP3 2,32 MB) Ukázka interaktivních cvičení (cvičení 68 a 69)

Moderní, praktická, učí, baví, opakuje. Může se stát vaší chytrou přítelkyní, která vás zabaví v křesle křížovkami a vtipy, u počítače si s vámi zopakuje naučená slovíčka nebo s ní vyplníte gramatická cvičení, v autě vám bude předříkávat slovíčka.

To všechno je nová Angličtina nejen pro řidiče.

Je to poslechová učebnice angličtiny ideální pro ty, kdo tráví hodně času dojížděním a rádi efektivně využívají svůj čas, i pro příznivce moderního způsobu studia s využitím počítače. A vyhoví i milovníkům klasické knižní příručky.

Zároveň se svými 126 interaktivními cvičeními slouží i jako obsáhlá cvičebnice gramatiky a slovní zásoby.

Obsahuje 1750 základních slovíček, která použijete ve všední komunikaci v běžných životních situacích: při cestování, nakupování, ve škole, v práci a při telefonování, objednávání ubytování a podobných služeb, konverzaci o všeobecných tématech všedního života atd.

Příručka se dvěma CD (jedno CD ve formátu MP3 o délce záznamu 4,5 hodiny a druhé CD s interaktivními cvičeními)


Angličtina, velká cvičebnice slovní zásoby nejen pro maturanty

Angličtina, velká cvičebnice slovní zásoby nejen pro maturamty

Technické údaje: brožovaná 176 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena: Kč 289,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu (v PDF 1,5 MB) MP3 nahrávky a interaktivní cvičení

Velká cvičebnice slovní zásoby obsahuje 4500 slovíček rozdělených do 13 tematických okruhů. Je určena studentům, kteří se připravují na maturitu z angličtiny nebo na zkoušku na úrovni B2, ať už FCE nebo základní státní zkouška.

Všechny kapitoly obsahují vždy tři základní cvičení, zaměřená na aktivní i pasivní výuku a testování slovíček, a to jejich zvukové i psané podoby. V dalších cvičeních najdete doplňování správných slov, definice, poslechová cvičení a řadu zábavných doplňků. Tato cvičení jsou zaměřena na prohlubování znalosti slovní zásoby, zejména předložkových vazeb, ustálených spojení a idiomů.

Každá kapitola je označena přístupovým kódem, který slouží jako heslo pro vstup do pracovní části. Stáhnete si tu MP3 podobu slovíček, s níž budete pracovat podle vlastního uvážení u počítače, na cestě do školy, do práce apod. Dále se tu dostanete k elektronickým cvičením. S nimi můžete pracovat v klidu svého domova u jakéhokoliv počítače nebo notebooku.


Angličtina domácí doučovatel pro školáky 8 - 11 let

Angličtina domácí doučovatel pro školáky 8 - 11 let

Technické údaje: brožovaná šitá 320 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena: Kč 449,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu (v PDF 890 kb)

Domácí doučovatel postihuje učivo přibližně pro děti 3. - 5. třídy běžné základní školy. Pomůže dětem najít si cestu k angličtině, protože si s ní budou hrát, hledat, luštit, vybarvovat, budou muset přemýšlet, budou se bavit a hlavně začnou získávat pocit “jazykového” sebevědomí z nabytých vědomostí, tolik nutný pro další chuť učit se.

Obsahuje téměř 150 dvojstran na téměř 150 dnů doučování. Bude-li se dítě vedle obvyklé přípravy na hodiny angličtiny (tedy průměrně 3x týdně) věnovat ještě 2x týdně 15 - 20 minut hrám a procvičování z této knihy, vystačí mu zásoba cvičení, křížovek, hádanek, spojovaček, osmisměrek, vtipů, jazykolamů aj. na dva roky (nebo individuálně kratší či delší dobu). Bude jim jejich domácím učitelem, který jim jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětlí základní gramatická pravidla, naučí je používat téměř 1000 slovíček základní slovní zásoby a elementární konverzační dovednosti.

Tato angličtina pro děti je plná her s fonetickým přepisem a děti se nenásilnou formou naučí vnímat jej jako samozřejmost. Tím se jim ulehčí cesta v samostudiu, výrazně se zrychlí hledání v moderních slovnících a usnadní výuka z originálních anglických učebnic i zdokonalí komunikace s rodilými mluvčími. Součástí této publikace jsou zdarma ke stažení MP3 nahrávky textů, poslechových, výslovnostních i konverzačních cvičení a jazykolamů. Tuto publikaci mohou používat také učitelé angličtiny jako užitečnou zásobnici cvičení pro výuku.


Angličtina pro děti - zábavná cvičebnice

Angličtina pro děti - zábavná cvičebnice

Technické údaje: brožovaná 160 stran
Rozměr: 142 x 203mm
Běžná cena: Kč 249,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Pro poslech nahrávek a práci se cvičeními jděte do sekce klikněte na "Nahrávka + interaktivní cvičení". Potom zadejte kód, který najdete u každé kapitoly. Kód je pro každý oddíl jedinečný.

Většina interaktivních cvičení je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Nahrávka + interaktivní cvičení Ukázka textu (v PDF 282 kb)

Angličtina pro děti, které se učí anglicky prvním nebo druhým rokem, dává dětem zábavu, při které se učí a procvičují slovní zásobu dvanácti okruhů, spelování a číslovky.

Každá kapitola obsahuje celostránková cvičení v učebnici s praktickým klíčem na sudých stranách, slovníček použitých slov a interaktivní cvičení. Angličtina online cvičení na výuku slovíček učí děti jak psaní, tak čtení i poslech a děti si hrají také s obrázkovými pexesy. Nahrávky zahrnují výslovnost všech slov, tajenek, hádanek ap. a poslechy pro některá cvičení z knižní části.


Učebnice češtiny


Czech for Beginners Step by Step (Čeština pro začátečníky krok za krokem)

Czech for Beginners Step by Step

Autor: Mgr. Štěpánka Pařízková

Technické údaje: učebnice brožovaná 384 stran + cvičebnice brožovaná 116 stran
Rozměr: 165 x 235mm
Běžná cena: Kč 629,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky

Objednávkový formulář

Blog: cestinananetu.cz

Vocabulary on-line E-learning
Look inside

Učebnice češtiny pro začátečníky step by step pokrývá gramatiku až na úroveň A2 a konverzační témata cizinců, kteří začínají bydlet v České republice. Pracuje se slovní zásobou asi 1800 slovíček. Učebnice poskytuje široký pomocný aparát.

Skládá se z:

 • učebnice,
 • cvičebnice,
 • doplňků (PDF ke stažení v MP3 downloads),
 • přehledu gramatiky (PDF ke stažení v kapitole Hláskový systém, klikněte na E-learning),
 • poslechu a seznamu slovíček (najdete v MP3 downloads),
 • a rozsáhlého souboru interaktivních cvičení (E-learning).

Všechny tyto materiály student získá při koupi kompletu učebnice a cvičebnice. Koupí tedy dvě a získá další čtyři.

V doplňcích student najde nejběžnější česká jména, česká i světová města a výběr států a řadu dalších praktických doplňkových informací.

V přehledu gramatiky student mimo jiné dostane praktickou tabulku skloňování podstatných a přídavných jmen, kterou si vytiskne jako pomůcku pro každodenní používání a práci s novými slovíčky, aby nemusel v případě pochybností stále listovat učebnicí.

Poslech ve formátu MP3 si stáhne a pracuje s ním kdykoliv a kdekoliv, ať už na počítači nebo v mobilu. Celková délka je mimořádných pět hodin.

Další důležitou součástí je soubor více než 240 interaktivních cvičení. S jejich pomocí se student naučí používat příslušný gramatický jev jak na slovní zásobě dané lekce, tak i rozšířeně na starší slovní zásobě.

The textbook of Czech for beginners step by step covers grammar up to the level A2 and conversation topics for foreigners who want to live in the Czech republic. It works with vocabulary of about 1800 words. The book provides rich supplementary materials.

It consists of:

 • a textbook,
 • a workbook,
 • supplements (downloadable PDF in MP3 downloads),
 • grammar summary (downloadable PDF in chapter Hláskový systém, click on E-learning),
 • listening records and the vocabulary list (in MP3 downloads),
 • and an extensive set of interactive exercises (E-learning).

The student gets all these materials on buying the set of text- and workbook. So he buys two and obtains another four.

In Supplements, the student finds the most common Czech names with their informal forms, Czech and world town names and a lot of other supplementary information.

In the Grammar summary, the students gets among others a practical table of declension of nouns and adjectives. He can print it out as a tool for everyday use and work with new vocabulary without having to leaf through the book when in doubt.

Listening in the format MP3 is downloadable and you can work with it anytime and anywhere, on computer or in your mobile. The total length is extraordinary five hours.

Another important part is the set of more than 240 interactive exercises. They teach students to use the grammar both on the current vocabulary and the older, too.


Učebnice ruštiny


Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština pro začátečníky a samouky

Technické údaje: brožovaná šitá 440 stran
Rozměr: 203 x 142 mm
Běžná cena: Kč 429,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu (v PDF 468 kb) Interaktivní cvičení určená i pro mobilní zařízení Interaktivní cvičení určená pro počítač

Tato učebnice je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro studenty, kteří si z nejrůznějších důvodů potřebují nebo chtějí oživit své znalosti. Studenti s ní získávají přístup k 120 interaktivním cvičením na procvičování slovní zásoby (přibližně 1 800 slovíček) a gramatických jevů. Dalších více než 90 interaktivních cvičení je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Všichni víme, že naučit se jazyk není jednoduché, ostatně jako se naučit jakémukoliv jinému řemeslu, povolání, apod. I studium jazyka má svá úskalí. Musíte si osvojit mnoho slovíček, naučit se řadu frází, ale také gramatických pravidel. Avšak ani to všechno nestačí. Stejně jako pro cizince, který se učí česky, tak i pro Čecha je obtížné rozumět běžnému hovoru, v počátcích vůbec rozlišit jedno slovo od druhého a pochopit alespoň podstatu toho, co nám cizinec říká. Rozumění mluvené řeči a vyjadřování se jsou dvě rozdílné věci, obě ale stejně důležité. Proto jsou součástí učebnice nahrávky (v délce 183 minut) ke stažení zdarma namluvenými rodilými mluvčími, které Vám napomohou zvládnout tento úkol. A i když je ruština pro Čecha možná jednodušší než například germánské jazyky, protože jde také o slovanský jazyk, tudíž má řadu společných věcí, má jednu odlišnost, která i tento jazyk pro nás činí obtížnějším. A tím je azbuka. Zvláště začátečníci proto jistě uvítají podrobné vysvětlení azbuky, jejího psaní i výslovnosti a názorné ukázky ruského písma psané originálními ruskými fonty, které byste našli i v učebnicích v Rusku. Pro správné naučení se tohoto jazyka je také důležité určit, kde je na slovech přízvuk. Přízvuky jsou v učebnici označeny čárkou. Najdete je v celé učebnici kromě vtipů, zajímavostí a shrnutí gramatiky v posledních 10 lekcích, abyste si alespoň částečně zvykli na to, že v originálních ruských textech přízvuky označeny nejsou.

Struktura lekce

Učebnice je rozdělena na 33 lekcí - 30 výukových a 3 opakovací.

ТЕКСТ- text - obsahuje novou slovní zásobu a gramatiku a seznámíte se v něm i s konverzačními obraty. K textu je připojen slovníček. U některých sloves s obtížnějším časováním nejsou jejich koncovky či tvary uvedeny u základního tvaru ve slovníčku, ale slovesa jsou samostatně vyčasovaná v gramatickém oddílu.

ГРАММАТИКА gramatický oddíl se srozumitelným výkladem v češtině a velkým množstvím příkladů.

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ (od 6. lekce) - seznámíte se tu se slovíčky, rozšiřujícími slovní zásobu k tématu lekce, s frázemi či historickými událostmi. Místo tohoto oddílu je v některých lekcích vložen “obrázkový slovníček” (koncovky najdete ve slovníčku na konci učebnice).

УПРАЖНЕНИЯ - cvičení - poslechová, výslovnostní, gramatická, konverzační, cvičení na procvičení slovní zásoby, křížovky, osmisměrky, atd. Příjemným bonusem jsou interaktivní cvičení, k jejichž vyplnění potřebujete jen počítač s internetovým připojením.

ЗАПОМНИТЕ! v krátkosti tu připomínáme gramatiku lekce, upozorňujeme na odlišné vazby sloves, jiné významy slov apod.

ПРОВЕРКА - v tomto oddíle najdete překlady do češtiny a ruštiny.

ШУТКА - vtip.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ - zajímavosti z historie, vědy, zdraví atd.

Jak používat tuto učebnici?

Nejdříve jen několikrát poslouchejte úvodní text a uvědomujte si výslovnost slov i intonaci vět, která je často i značně odlišná od české. Potom jej zkuste poslouchat a zároveň číst. Pomalu začnete rozumět a některá slova se naučíte, aniž byste se je museli učit ze slovníčku. Potom se naučte zbylá slovíčka a přejděte ke gramatice a cvičením. Každé cvičení vypracujte samostatně, klíč použijte pouze pro kontrolu, nebo tehdy, nevíte-li si rady ani poté, co se vrátíte znovu ke gramatice.Nevynechávejte ani cvičení poslechová. Práce s nimi je podobná jako práce s texty. Nejprve poslechnout, potom si postupně pouštět, zastavovat po větách nebo příslušných úsecích a reagovat. Pokud projdete cvičení, dostáváte se k oddílu ЗАПОМНИТЕ! Přečtěte si jej a uvědomte si, zda vám vše bylo jasné a zda není potřeba se k nějakému problému znovu vrátit a znovu ho procvičit.V oddíle ПРОВЕРКА si ověříte, zda ovládáte slovní zásobu i gramatiku. Zvlášť upozorňujeme na cvičení Přeložte se slovníkem. Je to cvičení nepovinné, ale velmi užitečné. Doporučujeme ho vždy vypracovat a vytvořit si z neznámých slov vlastní slovníček. Všímejte si odlišných spojení a vazeb, slovosledu apod. Cílem oddílu ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, který vkládáme od 11. lekce, je vnímat ruský text jako celek, nezaměřovat se na neznámá slova. Proto si jej nejdříve několikrát poslechněte a snažte se pochopit, o co v článku jde. Bude-li Vás zajímat přesný obsah, překlad najdete v klíči.A protože každá dovednost se zdokonaluje opakováním, učebnice má i 3 souhrnné opakovací části. V nich si procvičíte vždy to nejdůležitější z dosud probrané gramatiky, můžete si vyluštit křížovku či hádanku. Dobrým pomocníkem se vám jistě stane i souhrn skloňování a přehled předložek s jejich vazbami na konci učebnice, pokud při učení narazíte na jev, kterým si nejste jisti a nebude se Vám chtít ho hledat v učebnici. Samozřejmostí v používání učebnice se určitě stane klíč (КЛЮЧ), kde najdete řešení všech cvičení a překlady textů z oddílu ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ.

Příjemné a úspěšné studium vám přejí všichni, kdo se na přípravě učebnice podíleli.


Azbuka

Azbuka

Technické údaje: brožovaná 128 stran
Rozměr: 165 x 115 mm
Běžná cena: Kč 179,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu (v PDF 194 kb) MP3 nahrávky a interaktivní cvičení

Tato publikace vás provede všemi písmeny ruské abecedy a naučí vás je psát a číst jak tiskacím, tak psacím písmem. Získáte tak prakticky použitelný základ pro vycestování, studium, ... Budete moci vyplnit formulář například na hranicích nebo v hotelu, zapsat si jméno, adresu a jiné užitečné údaje, přečíst jména ulic, obchodů, jídelní lístek ... nebo se začít učit rusky.

Knížka Vám ukáže, že ruština a čeština má velké množství slov, která jsou podobná, ale také pro zajímavost uvede příklady slov, která sice znějí stejně, ale mají úplně odlišný význam. Zjistíte, že рыхлый (čtěte "rychlyj") vůbec není rychlý, красный (čtěte "krásnyj") není krásný, мех (čtěte "mech") je kožešina, лук (čtěte "luk") je ... Ale to už najdete v knížce. A s tím i mnoho dalšího.

Kniha obsahuje:

- písemná cvičení, která vyplníte do učebnice,

- interaktivní cvičení, která děláte na internetu,

- poslech ve formátu MP3, který si stáhnete na internetu,

- slovníček použitých slov (450 slov), jmen osobností a zeměpisných názvů,

- klíč s řešením všech cvičení a s překlady říkanek.


Učebnice němčiny


Němčina pro začátečníky a samouky

Němčina pro začátečníky a samouky

Technické údaje: brožovaná šitá 472 stran
Rozměr: 203 x 142 mm
Běžná cena: Kč 429,-- Vaše sleva 30%
Doručení zdarma od Kč 1 000,- z běžné ceny. Jinak poštovné Kč 100,- .
Doprava a obchodní podmínky


Objednávkový formulář

Ukázka textu
(v PDF 1 085Kb)
Interaktivní cvičení určená i pro mobilní zařízení Interaktivní cvičení určená pro počítač

Tato osvědčená učebnice spojuje to nejlepší z klasického přístupu k výuce s moderním trendem využívání informačních technologií. Je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří se německy kdysi učili, ale už dávno většinu zapomněli. S touto učebnicí mají možnost znalosti si oživit a prohloubit. Němčinu pro začátečníky a samouky jistě ocení i studenti nadaní jinak než jazykově, protože jim pomůže po malých krůčcích zažít jevy tak odlišné od češtiny, jako například časování sloves, a neodradí je svou přílišnou náročností už v prvních lekcích, přitom však po absolvování celé učebnice získají znalosti veškeré základní gramatiky i slovní zásoby, potřebné v běžných životních situacích.

Tato němčina pro samouky nabízí zcela zdarma zajímavý bonus v podobě 250 interaktivních cvičení na procvičování slovní zásoby (přibližně 1 800 slovíček) a gramatických jevů na počítači.
Dalších více než 140 on-line cvičení na procvičování slovní zásoby je optimalizováno i pro tablety a mobilní telefony.

Učebnice je rozdělena na 26 lekcí, každá lekce má 2 až 3 části označené písmeny A - B - C. A a B jsou výukové lekce, C jsou lekce opakovací.
EINFÜHRUNG Úvod - v něm se setkáte s novými gramatickými jevy v návaznosti na již probranou látku.
TEXT - je orientovaný na rozšíření slovní zásoby, osvojení si některých konverzačních dovedností a v neposlední řadě opět na nové gramatické jevy (vytištěné tučně). V těchto dvou oddílech je připojen slovníček.
GRAMMATISCHE ERLÄUTERUNGEN výklad gramatiky – seznamuje s novou gramatikou, která pro vás však již nebude obtížná, protože už ji zčásti budete znát z předchozích oddílů.
MERKE! Pamatuj si! - zopakování základních principů nově probraných jevů, odlišné vazby nově probraných sloves, odlišné významy některých slov apod.
KONTROLLTESTE (Kontrolní testy) - překladová cvičení.
PŘELOŽTE SE SLOVNÍKEM - od 16. lekce vkládáme i cvičení “Přeložte se slovníkem” jako zpestření a na procvičení vnímání mluvené němčiny. Oddíly Einführung, Text, Přeložte se slovníkem a slovní zásoba jsou také k dispozici ve formátu MP3 ke stažení zdarma. Celých 226 minut je namluveno rodilými mluvčími.